Villateknik i Göteborg

Villatekniks tjänster

Kontrollansvarig vid ditt bygge

Villatekniks huvudinriktning är att verka som kontrollansvarig vid byggnationer i Göteborg och Boråsområdet. Som kund och byggherre har du då möjlighet att få hjälp med upprättande av kontrollplan, uppföljning och kvalitetsstyrning, hjälp med bygglovshandlingar och övriga ansökningar, kostnadsberäkningar, besiktning, bygglovsritningar m.m.

Totalentreprenader inom bygg

Med goda kontakter och gedigen kunskap inom byggbranschen kan Villateknik ansvara för totalentreprenaden vid ditt byggprojekt. Vi samordnar alla kontakter med hantverkare, ordnar med materialinköp och tidsplanering. Som erfaren byggledare kan jag hjälpa dig att spara både tid och pengar på byggprojektet.

Funderar du på att bygga hus i Göteborgsområdet?

Funderar du på att bygga nytt hus? Ska du bygga om eller bygga ut villan?

Välkommen att ta kontakt på ett tidigt stadie om du har funderingar eller frågor.

Med vänlig hälsning
Stefan Thomsen, Mobil: 0705 83 82 30