Villateknik i Göteborg

Kontrollansvarig PBL i Göteborg och Boråsområdet

Kontrollansvarig med mångårig erfarenhet inom byggledning

Välkommen till Villateknik i Göteborg. Företaget drivs av mig, byggingenjör Stefan Thomsen, som är certifierad kontrollansvarig N med riksbehörighet. Planerar du att bygga lösvirkeshus i Göteborg eller Boråsregionen är du välkommen att kontakta Villateknik för professionell hjälp med planering och kontroll av ditt byggprojekt. Vårt kontor finns i Landvetter.
Läs mer om Villateknik här!

När behöver man anlita en kontrollansvarig?

Byggledning Kontrollansvarig

Vid de flesta ombyggnationer, tillbyggnader eller nybyggnationer som kräver bygglov, rivningslov eller marklov behöver du enligt plan och bygglagen anlita en kontrollansvarig (KA). Som kontrollansvarig hjälper jag dig att ta fram en kontrollplan och ser till att gällande bestämmelser och villkor följs.

Den nya plan och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 2 maj 2011 och ersatte det gamla begreppet kvalitetsansvarig med kontrollansvarig. Enligt den nya lagen har den kontrollansvarige en stärkt roll och utökade arbetsuppgifter.